Organisatieprofiel

Organisatieprofiel

Naam en adres:
Statutaire naam  : STICHTING KENNISCLUSTER REGENBOOG
Handelsnamen    : Ottoman wraps & tapasrestaurant
Adres                 : Wijk Handels Centrum Nylân, Marowijnestraat 30, 8931 BT te
Leeuwarden
Doelstelling         : Het leerwerkbedrijf is een stichting met Onderneming. Het maatschappelijke belang wordt gediend door het opleiden van personeel dat een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en het
ondernemerschap.

Erkenning:

  1. Ecabo voor het beroepsonderwijs op het gebied van de detailhandel en de commerciële beroepen. Erkenning conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. De organisatie is bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.
  2. Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding (LOB HTV) voor het beroepsonderwijs gericht op de horeca. Erkenning registratie Openbaar Register erkende Leerbedrijven. De organisatie is gekwalificeerd voor de Beroepsopleidende en Beroepsbegeleidende (BOL & BBL) leerroutes horecamedewerker en kok.

Organisatie:
De eindverantwoordelijkheid van het management ligt bij de stichtingsdirecteur. De stichtingsdirecteur wordt ondersteund door een tweetal assistent-managers. Een assistent-manager is verantwoordelijk voor de ondernemersgerichte opleidingstrajecten en ander assistent-manager is verantwoordelijk het leerwerkbedrijf Ottoman.

De assistent-manager die verantwoordelijkheid draagt voor de ondernemersgerichte opleidingstrajecten is tevens coördinerend vakdocent. Hij heeft de leiding over vakdocenten, coaches en mentoren die verbonden zijn aan de Stichting Kenniscluster Regenboog.

De assistent-manager die verantwoordelijk is voor  Ottoman wraps & tapasrestaurant  is verantwoordelijk voor het succesvol implementeren en uitvoeren van alle werkvloerprocessen binnen de unit. De assistent-manager is tevens verantwoordelijk voor het HACCP-beleid en heeeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het financiële management, het personeelsmanagement en het pr-beleid. Deze manager is een meewerkend (werkmeester). De manager heeft een horeca, facilitair management of een managementopleiding als achtergrond met leermeesteraccreditaties en/of relevante werkervaring. De assistent-manager is tevens een instructeur en hij/zij leidt vanuit deze functie de medewerkers, stagiaires en cursisten/leerlingen op. Tijdens de dagelijkse uitoefening van werkzaamheden staan alle medewerkers, stagiaires en cursisten/leerlingen onder leiding van de assistent-manager.