SKR horecaopleiding

SKR horecaopleiding (niveau 1 en 2)

Omschrijving

Eenheid uren

Frequentie

Totaal uren

Intake en administratie van leerling/stagiair: uitleg regenboog werkwijze (consequenties  deelname, houdingsaspecten, wederzijdse intentieverklaring m.b.t. inspanningsverplichtingen -niet vrijblijvende karakter werkplaats-,  administratie van de persoonsgegevens)

4

 x 1

4

Afnemen praktijk vaardigheid- en een capaciteitentest, het summier in kaart brengen van de praktijkcompetenties van de leerling/stagiair en het optekenen van een haalbaar en een persoonlijk leer-, supervisie- en coachingstraject.

4

x 1

4

Collectieve trainingen in een groep van maximaal 5 personen volgen de deelnemers eenmaal per maand een praktijk cursus. De cursussen zijn:

 • sociale vaardigheden en presentatie
 • werkvloercommunicatie
 • arbeidsmarktkennis
 • arbeidsmarktethiek
 • attitude op de werkvloer

5 uur per l.l. (omgerekend van 25  docent- uren v.d. totale cursus incl. voorbereiding : 5 leerlingen)

x 1

5

Coaching, mentoring en supervisie (per maand gemiddeld 1,5 uur)

1,5

x 6

9

Intervisiebegeleiding. In een groep van maximaal 5 personen volgen de deelnemers eenmaal per maand een intervisiebijeenkomst (6 keer in totaal). Tijdens deze bijeenkomsten leren leerlingen van elkaar.

3 uur per l.l. (omgerekend van 15 begeleidingsuren v.d. totale intervisie incl. voorbereiding : 5 leerlingen)

x 1

3

Werkvloer instructie en begeleiding (per week gemiddeld 2,5 uur = half uur per dag)

3

x 25

75

Totaal uren per leerling

100

 

De praktijk waar de cursist/stagiair mee te maken heeft:

 1. Functioneren:
  De feitelijke dienstverlening en service binnen de horeca, het interieur en exterieur van het bedrijf en het terrein rondom het bedrijf.
 2. Doelgroepen/ klantengroepen:
  Omgang met alle voorkomende klantengroepen (scholieren, werkende jongeren, allochtonen, studenten, alleenstaanden, senioren, ouders met kinderen, zakenmensen, tweeverdieners, werklozen, toeristen, et cetera).
 3. Producten:De horeca-unit bestaat uit een wraps & tapas restaurant, exotisch take away & fastfoodrestaurant, kinder- en groepsrestaurant, conferenties en zaalverhuur.
 4. Locatie, inrichting/presentatie:
 5. Gemeentelijke voorschriften, vestigingsplaats, aankleding, design van het bedrijf, muziek, speelplaats en playzone, nooduitgangen, veiligheidsmaatregelen (camerasystemen) en maatregelen ter voorkoming en beheersing van criminaliteit (overval-, diefstal-, inbraakpreventie) en het voorkomen van agressie.

 6. Personeel:
 7. Bedrijfscultuur, arbeidsethiek, omgang met hiërarchie en collegae, personeel en positie binnen bedrijf, omgang met klanten en de ambassadeursfunctie voor het bedrijf, instructie bij/voor calamiteiten, bedrijfshulpverlening en eerste hulp.

 8. Functies: De leer- en stageniveaus variëren van productiewerk tot en met managementvoering.