Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding van aankomende ondernemers:
De deelnemer wordt opgenomen in een coachingstraject van 6 maanden en wordt eenmaal per maand uitgenodigd voor een begeleidingsgesprek met een coach. In feite betreft het een klankbordfunctie / sparringfunctie / verdiepingsgesprek waarbij sprake is van trajectbewaking door een coach. Uiteindelijk moet de begeleiding ertoe leiden dat de deelnemer kan functioneren in de praktijk van het ondernemerschap en dat het ondernemingsplan wordt vertaald in een haalbaar stappenplan. De gespreksonderwerpen zijn:

  1. Herkenning van de ondernemer en het opdoen van ondernemersvaardigheden.
  2. De organisatie en de positionering van de onderneming in de markt
  3. Het doen van marktonderzoek en het marketingbeleid.
  4. Het begrijpen van het financieel plan (investerings- en financieringsplan, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose).

Coaching en begeleiding van ondernemers:
De deelnemer wordt opgenomen in een coachingstraject van 12 maanden en wordt eenmaal per maand uitgenodigd voor een begeleidingsgesprek met een coach. In feite betreft het een klankbordfunctie / sparringfunctie / verdiepingsgesprek met een coach uit het bedrijfsleven. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een van te voren vastgestelde agenda. Uiteraard kan dit wel. De gespreksonderwerpen kunnen zijn:

  1. dagelijkse routine
  2. strategie
  3. innovatie
  4. second opinion
  5. kostenreductie
  6. et cetera.