Opleidingstarieven Stichting Kenniscluster Regenboog

Leerroute werkvloeropleiding horeca:

Omschrijving

Begeleidingsuren
leerroute per deelnemer

Begeleidingstarief
per deelnemer per uur

Totaal per deelnemer in Euro

Leerling/cursist neemt deel aan praktijkleerroute  (6 maanden)

100

€ 35,–

€   3.500,–

Ondernemersopleiding individueel:

Omschrijving

Totaal per deelnemer in Euro

Ondernemingsplan

€  2.500,–

Ondernemerschapslessen

€  1.500,–

Gastlessen

€     200,–

Totaal per deelnemer

€  4.200,–

Ondernemersopleiding collectief:

Omschrijving

Totaal per deelnemer in Euro

Ondernemingsplan

€  1.350,–

Ondernemerschapslessen

€     900,–

Gastlessen

€     100,–

Totaal per deelnemer

€  2.350,–

Coaching individueel:

Omschrijving

Begeleidingsuren
leerroute per deelnemer

Begeleidingstarief
per deelnemer per uur

Totaal per deelnemer in Euro

Aankomende ondernemer

9

€ 50,–

€    450,–

Bestaande ondernemer

18

€ 50,–

€    900,–

Stichting Kenniscluster Regenboog factureert 50% van de totaalbedragen vooraf.
Stichting Kenniscluster Regenboog is voor scholingsactiviteiten niet BTW-plichtig.